بارگزاری
0

آینه مجازی

آینه مجازی  یکی از بهترین تکنولوژی های طرح و ایده نگارینه می باشد؛ این ابداع با استفاده از ایده های چندین وجهی توسط مهندسین مجرب نگارینه به سرانجام رسیده است.

Scroll Down
آینه مجازی

این فناوری شامل یک آینه و یک دوربین حساس به حرکت است که در حالت عادی درحال پخش تیزر های تبلیغاتی و نمایش المان های جذب مشتری است  و زمانی که شخص از مقابل دوربین های این دستگاه عبور میکند، 

تلویزیون بسته به ظواهر شخص تبدیل به آینه ای میشود که در آن از واقعیت افزوده نیز کمک گرفته شده است. 

این فناوری برای جلب توجه مشتری و دعوت به همکاری های خلاقانه و همینطور ایجاد نقشی ماندگار در ذهن شخص بسیار کاربردی و مفید است.

شما هم میتوانید برای دراختیار گرفتن یکی از این آینه های مجازی فوق العاده با گروه طرح و ایده ی نگارینه همکاری به عمل بیاورید. 

آینه مجازی