مصطفی براتی
مدیرعامل نگارینه
محمدرضا بزرگی
مشاور حقوقی
سارا حلاج
کارشناس بازرگانی
علیرضا شیرین زاده
مدیر بازرگانی البرز
آلیا بیابونک
مدیریت دفتر البرز
صفیه حسینی
مسئول تدارکات
آناهیتا قهرمان
مدیر دفتر فنی
منصور حسینی فر
مدیر تبلیغات البرز
پارسا براتی
مدیر دپارتمان برنامه نویسی
بهناز صفامنش
برنامه نویس موبایل
خبر نامه

برای دریافت خبر نامه ثبت نام کنین