گروه طرح و ایده نگارینهنمونه لوگوهای طراحی شده در مجموعه

  • جواهری ظریف

  • اتوگالری مشهد

  • ایران کتاب

  • ایران پدیا

  • دکوراسیون باروک

  • نانلی

  • کاغذ شاندیز

  • ناتلی

  • کافه مکث

  • توسعه ارتباط خاورمیانه