درباره نگارینه

نگارینه یک شرکت توسعه نرم افزاری و در سال 1374 در مشهدآغاز به کار کرد است. از ابتدای تاسیس تا به امروز مهمترین هدف گروه طرح و ایده نگارینه ارائه بهترین خدمات فناوری اطلاعات و پشتیبانی های نرم افزاری به مشتریان خود بوده و خواهد بود . این شرکت با اتکا به متخصصین و مشاورین خود تمام تکنولوژی های روزافزون نرم افزاری را در شرکت های مبتنی بر فناوری اطلاعات پوشش می دهد. 

استارت آپ های محلی یا شرکت های چند ملیتی بزرگ با اعتماد بر سابقه و پیشینه ما می توانند پشتیبانی تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات خود را با آسودگی خاطر به ما واگذار نمایند . 

گروه طرح و ایده نگارینه با پس زمینه ای که ریشه در علم دارد در تلاش است که به طور پویا در زمینه های تولید نرم افزار،CRM، تجزیه و تحلیل داده ها، VOIP، توسعه، امنیت اطلاعات، وب و برنامه های کاربردی موبایل رشد نماید.

f

تیم نگارینه

سابقه نگارینه

نگارینه یک شرکت توسعه نرم افزاری و در سال 1374 در مشهدآغاز به کار کرد است. از ابتدای تاسیس تا به امروز مهمترین هدف گروه طرح و ایده نگارینه ارائه بهترین خدمات فناوری اطلاعات و پشتیبانی های نرم افزاری به مشتریان خود بوده و خواهد بود . این شرکت با اتکا به متخصصین و مشاورین خود تمام تکنولوژی های روزافزون نرم افزاری را در شرکت های مبتنی بر فناوری اطلاعات پوشش می دهد. 

استارت آپ های محلی یا شرکت های چند ملیتی بزرگ با اعتماد بر سابقه و پیشینه ما می توانند پشتیبانی تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات خود را با آسودگی خاطر به ما واگذار نمایند . 

گروه طرح و ایده نگارینه با پس زمینه ای که ریشه در علم دارد در تلاش است که به طور پویا در زمینه های تولید نرم افزار،CRM، تجزیه و تحلیل داده ها، VOIP، توسعه، امنیت اطلاعات، وب و برنامه های کاربردی موبایل رشد نماید.