مدیریت رزرواسیون

پیش خرید یا رزرو خدمات یک مجموعه، از آموزشگاه گرفته تا رستوران، از دفاتر خدمات مسافرتی گرفته تا هتل ها، همواره مورد توجه صاحبان این نوع کسب و کارها بوده و با استقبال قابل توجهی از سوی مشتریان مواجه می شد.

مدیریت رزرواسیون

گروه طرح و ایده نگارینه با طراحی برنامه ها و زیربرنامه های اختصاصی و بصورت نیمه سفارشی، طیف وسیعی از خدمات قابل رزرو را پوشش داده و آماده راه اندازی سیستمهای چابک، منطبق بر نیاز های هر مجموعه می باشد