پشتیبانی و نگهداری

پس از طراحی و توسعه هر استارت آپ،  و بخصوص پروژه های نرم افزاری، به منظور حفظ کارایی و تداوم سرویس دهی آن، پشتیبانی و نگهداری، مهمترین بخش فعالیت خواهد بود.

پشتیبانی و نگهداری


هر برنامه ای که تولید شود، در طول چرخه حیات خود، بارها و بارها با مواردی همچون باگهای عملیاتی، تغییرات محاسباتی، بازخوردهای کاربران، تقاضاهای جدید، نیاز به تغییر رویه اجرایی و ... روبرو خواهد شد. بنابراین زمان اتمام قرارداد تولید نرم افزار،  و زیر بار رفتن آن، شروع دوره پشتیبانی را برای موارد فوق حیاتی میکند.


در دوره پشتیبانی و نگهداری، موارد زیر مورد نظر تیم پشتیبان فنی قرار میگیرد:


- برپانگهداشتن نرم افزار و رفع اشکالات بوجود آمده جهت بهره برداری مطلوب

- انجام تدابیر ضروری به منظور حفظ و نگهداری اطلاعات و ذخیره سازی مطمئن آنها

- ارایه آخرین ویرایش های نرم افزارکه توسط تیم فنی طراحی و پیاده سازی میگردد و نصب و راه اندازی این ویرایش ها

- انجام عملیات تکمیلی و ارتقاء نرم افزار به منظور پاسخگوئی به نیازهای جدید

- تهیه پشتیبان از اطلاعات و بانکهای اطلاعاتی

- بروز رسانی نگهداری و ارتقا سیستمهای سخت افزاری مورد نیاز


خدمات پشتیبانی و نگهداری با روش های زیر قابل ارایه خواهند بود:


-  پاسخگوئی از طریق تلفن، پیام‌رسان‌ها، ایمیل و ...

-  پشتیبانی از طریق اینترنت و با برقراری ارتباط برخط(ONLINE) با کامپیوترهای کارفرما و رفع اشکال آنی

- حضور کارشناسان در محل کارفرما و رفع اشکال حضوری