فرش هوشمند

فرش هوشمند یکی از فناوری هایی است که بسیاری از علاقه مندان به تکنولوژی با آن آشنایی دارند، این کفپوش، یک نمایشگر روی سطح زمین است که شخص با قدم زدن روی آن تاثیرات قدم های خود را بر عناصر داخل تصویر میبیند و حسی مشابه راه رفتن روی شیشه را تجربه میکند

فرش هوشمند


ترکیب فرش هوشمند و آینه های مجازی و پروژه های چنین خلاقانه میتواند رقمی باورنکردی از افراد آماده به همکاری را به سمت کمپانی یا استارت آپ شما روانه کند، گروه طرح و ایده ی نگارینه آماده ی ارائه این فناوری های خود به مشتریان علاقه مند میباشد.