هوشمندسازی خودرو

هوشمند سازی خودرو یکی از خلاقانه ترین پروژه های گروه طرح و ایده ی نگارینه است که ثمره ی تلاش شبانه روزی مهندسین بخش سخت افزار نگارینه میباشد. این پروژه با همکاری شرکت همراهمه میتواند به یکی از موفق ترین دستگاه های موجود دربازار تبدیل شود.

هوشمندسازی خودرو


ابعاد دستگاهی که وظیفه ی هوشمند سازی خودرو را در اختیار میگیرد اندازه ی یک جعبه پنیر میباشد و به راحتی و بدون ایجاد هیچ مزاحمتی وظیفه ی خود را انجام میدهد.
این دستگاه اعمالی مانند پاورویندو شدن پنجره ها، تنظیم شدن نور چراغ بسته به محیط و ده ها فاکتور دیگر را با کمترین هزینه انجام میدهد.