مشاوره

 یک کمپانی موفق هیچگاه نمیتواند بدون یک مشاور مناسب در کنار خود پله ی های ترقی را طی کرده و به اهداف خود نائل آید.

مشاوره

مشاوره یکی دیگر از حوزه های فعالیتی گروه طرح و ایده ی نگارینه برای کمک به پیشرفت شما میباشد؛

مشاوره در حوزه ی سرمایه گزاری، تبلیغات و .... امری واجب و ضروری برای یک شرکت موفق می باشد. 

اینکه بدانید کی و کجا سرمایه ی خود را به کار برید و در کدام زمینه ها تبلیغات کنید هرکدام تخصص مربوط به خود را می طلبد و چه کسی بهتر از مشاورین گروه طرح و ایده ی نگارینه، با سال ها تجربه در مشاوره ی شرکت ها و کمپانی های بزرگ داخلی و خارجی. 


این شرکت هم گام با شماست تا موفقیت