طراحی

طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را در بر می‌گیرد. از این رو مانند واژه هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.

طراحی

 طراحی در هر دوره مفهوم خاصی داشته و هر هنرمندی دید و شیوه شخصی خود را ابراز کرده است. 

طراحان گروه طرح و ایده نگارینه به پشتوانه تسلح بر مباحث علمی و تفکر خلاقانه می توانند طراحی که در واقع هنر ترکیب کردن نیازهای مصرف کنندگان با امکانات تولیدات صنعتی است را به بهتر شکل ممکن انجام دهند و برنامه ریزی برای رسیدن به بهترین روش ارتباط بصری با مخاطب را کلید بزنند. 

طراحان گروه طرح و ایده نگارینه با بهره گیری از تجارب چند ساله می توانند از طریق خلق آثار متنوع که  هر کدام آغازی برای ایجاد تغییر و تحول در مصنوعات بشر است به سازمان ها و شرکت های مختلف در توسعه کسب و کار و سود آوری، ارائه خدمات جدید که متناسب با نیازهای جامعه است یاری رسانند