طراحی و مدیریت کمپین

یک دقیقه از هر چهار دقیقه وقت گذرانی در اینترنت، در یک شبکه‌ی اجتماعی صرف می‌شود. فقط یک لحظه به این واقعیت فکر کنید، رقم فوق العاده‌ای برای مشتریان بالقوه‌ است که می تواند کسب‌ وکارهای مختلفی را به خود جلب کنند و آنها را نشانه روند. نمی‌توان انکار کرد که هر تجارتی باید یاد بگیرد که تاکتیک‌های کوتاه مدتی را برای یک بازاریابی آنلاین مؤثر توسعه دهد و نیز برای تبلیغ کردن محصولات و خدمات خود بر یک راهبرد بلند مدت تمرکز نماید .

طراحی و مدیریت کمپین

استفاده از برنامه های مدون، تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود، شناخت رقبا، شناخت کامل از برخورد کاربران هر رسانه اجتماعی و موارد متعدد دیگری باعث میشود تا بالاترین بهره وری از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی صورت پذیرد.

استفاده از نظرات کارشناسی و تجربه متخصصین این امر، منجر به تدوین یک برنامه جامع کاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، برای دسترسی به اهداف مشخصی از افزایش مخاطب گرفته، تا افزایش فروش و برندینگ، خواهد شد. این برنامه جامع، زمان بندی شده و مدیریت شده را اصطلاحا طراحی کمپین، و نظارت بر اجرای دقیق و تغییرات لحظه ای در برنامه های جدید را مدیریت کمپین مینامند