مدیریت کلینیک

رشد فزاینده کلینیکها، بخصوص کلینیک های زیبایی، و نیاز مدیران این مجموعه ها به جذب حداکثری مخاطب، و ارائه خدمات در زمانبندی های دقیق و مدیریت یکپارچه بر روی خدمات ارائه شده به مشتریان، و بهبود عملکرد پرسنل، پزشکان، اپراتورها و ... باعث شده تا توجه ویژه ای به نرم افزارهای مدیریت کلینیک شود.

مدیریت کلینیک

نرم افزار مدیریت کلینیک نگارینه، بعنوان یک سیستم اختصاصی تحت وب طراحی شده، و با قابلیت بالای شخصی سازی، امکان استفاده در تمامی مجموعه های پزشکی و زیبایی را دارا می باشد.

این سیستم با تلفیق نرم افزار اداری، مالی، رزرو، بایگانی و نوبت دهی، با در اختیار داشتن یک باشگاه مشتری قدرتمند، میتواند بصورت درون سازمانی مورد استفاده کلینیک قرار گرفته و همچنین با توجه به زیرساختهای طراحی شده، استفاده مشتریان از وبسایت اینترنتی و اپلیکیشن موبایل، برای رزرو، خلاصه پرونده، اطلاعات مراجعات قبل و ... را ساده تر میسازد