مصطفی براتی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
عالیا بیابونک
معاونت بازرگانی و رئیس هیئت مدیره
آناهیتا قهرمان
معاونت فنی و نائب رئیس هیئت مدیره
رضا بزرگی
مشاور حقوقی
پارسا براتی
سرپرست واحد برنامه نویسی وب و موبایل
پیمان براتی
معاونت اجرایی
مرتضی شیرین زاده
سرپرست واحد موشن گرافیک
سامان مختاری
سرپرست دپارتمان برنامه نویسی وب
محمد امین خادمی
سرپرست دپارتمان برنامه نویسی موبایل
آذر گیومهر
سرپرست مرکز پیام و پشتیبانی
شکوفه گوهرپور
سرپرست واحد بازرگانی
علی میربزرگی
سرپرست طراحی و گرافیست
سامان رضا قلی
برنامه نویس وب
سید علی میر عربشاهی
برنامه نویس وب
مهدی کریمی
برنامه نویس وب
ترانه کریم زاده
طراح
امین رعیتی
سرپرست دپارتمان طراحی سایت
فریبا زیادی
مسئول تدارکات
پرنیا فیروزبخت
مرکز تماس و پشتیبانی
صفیه حسینی
مسئول تدارکات
غزاله مطلبی زنجانی
سرپرست تولید محتوا
نوید سلطانی
برنامه نویس وب
مهدی طوفانی
برنامه نویس موبایل
امیرمسعود شایعی
ITمسئول
تهمینه خراشادی
معاونت امور اداری
کاملیا بیابونک
طراح
فاطمه عیسی پور
طراح
سپیده رزمی
مرکز تماس و پشتیبانی