مصطفی براتی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آلیا بیابونک
معاونت بازرگانی و رئیس هیئت مدیره
آناهیتا قهرمان
معاونت فنی و نائب رئیس هیئت مدیره
محمدرضا بزرگی
مشاور حقوقی
پارسا براتی
معاونت برنامه نویسی وب و موبایل
علیرضا شیرین زاده
مدیر اداری دفاتر نگارینه
پیمان براتی
مدیر اجرایی دفتر فنی
سامان بالاهنگ
برنامه نویس وب
محمد امین خادمی
برنامه نویس موبایل
سارا حلاج
تولید محتوا
سامان مختاری
برنامه نویس وب
علی میر بزرگی
طراح گرافیک
هادی عمویی
برنامه نویس وب
پرنیا فیروز بخت
پشتیبانی
صفیه حسینی
مسئول تدارکات