مصطفی براتی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
عالیا بیابونک
معاونت بازرگانی و رئیس هیئت مدیره
مهدی مشکانی
مدیرمسئول آژانس تبلیغاتی و انتشارات نگارینه
آناهیتا قهرمان
نائب رئیس هیئت مدیره
پارسا براتی
سرپرست واحد برنامه نویسی وب و موبایل
سامان مختاری
سرپرست دپارتمان برنامه نویسی وب
محمد امین خادمی
سرپرست دپارتمان برنامه نویسی موبایل
مرتضی شیرین زاده
سرپرست واحد موشن گرافیک
مهدی کریمی
برنامه نویس وب
رضا بزرگی
مشاور حقوقی
امین رعیتی
سرپرست دپارتمان طراحی سایت
نیوشاخودآوردی
امور مالی
فاطمه عیسی پور
طراح
پیمان براتی
مدیر بازرگانی
سپیده رزمی
مرکز تماس و بازرگانی
نوید سلطانی
برنامه نویس وب
غزاله مطلبی زنجانی
سرپرست تولید محتوا
ترانه کریم زاده
موشن گرافیک
امیرمسعود شایعی
ITمسئول
شکوفه گوهرپور
واحد اداری
علی میربزرگی
سرپرست طراحی و گرافیست
سامان رضا قلی
برنامه نویس وب
فریبا زیادی
مسئول تدارکات
صفیه حسینی
مسئول تدارکات
سمیه کاظمی
مسئول تدارکات